Første danske virksomhed certificeret efter rengøringsstandard

Øget kundeloyalitet, forbedret kundesamarbejde og mere ro på driften er bare nogle af de fordele, som rengøringsfirmaet RENTEK har høstet af rengøringsstandarden INSTA 800. Her begyndte man allerede at arbejde efter den nordiske standard, da den blev udviklet i 2000 og valgte så - som den første rengøringsvirksomhed i Danmark - at få et DS Certificerings godkendende stempel med en certificering sidste år.

"Da INSTA 800 kom på markedet, havde jeg en klar forventning om, at den ville blive et stigende krav fra kunderne. Derfor besluttede vi fra starten at gøre standardens krav til en fast del af vores kontraktgrundlag over for kunderne - og af samme grund har vi allerede længe arbejdet efter kvalitetsprofiler. Da det så sidste år blev muligt, tog vi selvfølgelig det sidste afgørende skridt og fik det endelige stempel på, at vi også på papiret lever op til rengøringsstandarden," fortæller Alice Bugge, der er administrerende direktør for rengøringsvirksomheden RENTEK, der har omkring 50 medarbejdere og både løser opgaver for private og offentlige kunder.

INSTA 800 giver et objektivt mål at arbejde efter

Hun fortæller videre, at INSTA 800 især adskiller sig fra den traditionelle måde at yde rengøringsydelser på på to områder. Det første er, at hvor man tidligere gjorde rent efter et program for rengøringsaktiviteterne uden konkrete krav til kvaliteten, så foregår rengøringen i dag med specifikke krav til kvaliteten - og dermed også til det slutresultat, som man på forhånd aftaler med kunden.

"Den store forskel er, at man med INSTA 800 starter med at aftale, hvordan slutresultatet skal være og dermed, hvordan et lokale skal se ud, efter at det er blevet gjort rent. Det gør man gennem såkaldte kvalitetsprofiler. Det gjorde vi ikke før, hvor vi kun definerede hvilken frekvens, der skulle gøres rent med. Nu er slutresultatet det vigtige og ikke antallet af gange, en opgave skal udføres. Det betyder, at vi har fået en langt mere objektiv tilgang til arbejdet - og det har gjort vores arbejde lettere," siger Alice Bugge.

Den anden store forskel i arbejdet med INSTA 800 handler om den efterfølgende kvalitetskontrol, som med den nye og mere objektive tilgang også er blevet lettere.

"Hvor vi tidligere ikke havde et objektivt grundlag at kontrollere på, tager vores kvalitetskontrol nu afsæt i den kvalitetsprofil, vi aftaler med kunden. Det betyder, at vi hurtigere sammen med kunden kan blive enige om, hvorvidt kvaliteten er i orden eller ej. Før kunne vi diskutere frem og tilbage, om der var rent nok i forhold til det, vi havde aftalt. For gulvet var måske vasket, men resultatet var alligevel ikke tilfredsstillende. Med INSTA 800 får man et objektivt og mere indiskutabelt kvalitetsmål at rengøre efter. Det har taget diskussionerne om, hvornår ´nok er nok´ ud af dialogen, og det er en kæmpe fordel," siger hun, som fortæller, at omstillingen til den nye standard har indebåret efteruddannelse af virksomhedens medarbejdere, for at de har kunnet lære at gøre rent efter de nye arbejdsplaner. Desuden også træning og uddannelse af servicelederne, så de i dag kan undervise personalet i rengøringsstandarden og selv udføre kvalitetskontrollerne efter den.

Certificering øger tilfredshed og tryghed blandt kunder

Når Alice Bugge i dag efter ti års erfaring i branchen skal gøre status, er hun ikke det mindste i tvivl om fordelene ved at have arbejdet efter INSTA 800 og for nylig også være blevet certificeret efter rengøringsstandarden.

"For det første kan vi mærke, at INSTA 800 skaber interesse hos kunderne, når vi i salgssituationer præsenterer dem for standarden og metoderne bag. Vi kan nu noget, som mange andre ikke kan, og det giver en troværdighed med et certifikat," siger hun, som derudover også oplever en stor kundetilfredshed i det løbende samarbejde.

"For det andet er det tydeligt, at vores kunder godt kan lide samarbejdet omkring INSTA 800 i det daglige. Det har givet et mere entydigt og objektivt mål at arbejde efter, gjort dialogen og dermed hele samarbejdet nemmere og derfor skabt større kundetilfredshed. Det har igen givet mere ro på driften i hverdagen, hvilket alt i alt betyder, at vi kan koncentrere os om det vigtigste i vores arbejde," fortæller Alice Bugge, som endelig også fornemmer, at RENTEKs arbejde med INSTA 800 har skabt en stor tryghed blandt mange kunder. Fordi de nu selv udadtil kan dokumentere, at den rengøring, de får leveret, lever op til de krav, den skal.

"Vores kunder i sundhedssektoren har jo i dag selv nogle konkrete dokumentationskrav, som de skal leve op til. Der er ingen tvivl om, at vores INSTA 800 certificering virker som en aflastning for dem. For de ved nu med sikkerhed og kan dokumentere, at rengøringen lever op til kravene. Det har helt klart skabt en tryghed og været med til at øge kundeloyaliteten," siger Alice Bugge, som på sigt håber, at flere og flere kunder, ikke mindst i sundhedssektoren, vil stille krav om INSTA 800 certificeringer hos leverandørerne, så standarden på den måde kan bidrage til et kvalitetsløft for hele rengøringsbranchen.

Kun toppen af isbjerget for rengøringscertificeringer

Den forventning deler hun med DS Certificering, hvor man i disse år oplever en øget interesse for certificeringer inden for rengøringskvalitet.

"Med INSTA 800 standarden har rengøringsbranchen fået et effektivt system til at fastlægge og bedømme rengøringskvaliteten. Det har været med til at skabe et fælles sprog i branchen, og derfor mindske risikoen for misforståelser mellem leverandørerne og kunderne og forbedre samarbejdet," fortæller Per Runchel, salgs- og marketingchef i DS Certificering.

"Med en certificering efter rengøringsstandarden kan branchen dokumentere, at den leverer den lovede kvalitet. Det kan være med til at give hele branchen et løft, og derfor er det klart min vurdering, at vi indtil videre kun har set toppen af isbjerget for rengøringscertificeringer," slutter Per Runchel.

Af Annemette Schultz Jørgensen, freelancejournalist

Grundighed
Loyalitet
Rentek Slogan