INSTA 800

Rentek er fuldt certificeret i overensstemmelse med DS/INSTA 800:2011 standarden.

 

Den nordiske rengøringsstandard INSTA800 giver redskaber til at tilrettelægge, udføre og kontrollere rengøring ud fra en resultatorienteret tilgang.

 

Dermed bliver det muligt at vurdere, om kvaliteten i et lokale lever op til de krav, der på forhånd er aftalt mellem kunde og leverandør.

 

Når man bruger INSTA800 som aftalegrundlag, skal rengøringsmedarbejderen ikke følge et fast skema for hvad og hvor, der skal gøres rent den pågældende dag.

 

Alle procedurer bliver løbende auditeret internt såvel som eksternt af Dansk Standard.

Grundighed
Loyalitet
Rentek Slogan