Jobs

LEDIGE JOBS lige nu: ingen

 

Rentek ønsker at tiltrække - og fastholde - stabile og kvalitetsbevidste medarbejdere!

 

Vi har ingen forbehold over for etniske, kulturelle eller religiøse tilhørsforhold.

Men vi kræver, at vores medarbejdere er motiverede, stabile, kvalitetsbevidste, ærlige, fleksible, ansvarlige, selvstændige, har en ren straffeattest samt en positiv indstilling til uddannelse.

Medarbejderne skal kunne tale og forstå dansk samt læse danske rengøringsfaglige tekster.

 

Vores aktuelle sygefraværsprocent er mindre end 1%.

Personaleafgangen udgør mindre end 6% om året - tallene taler for sig selv!

 

Rentek er medlem af Servicebranchens Arbejdsgiverforening og beskæftiger udelukkende fuldtidsansatte medarbejdere på timeløn - ikke på akkord.

 

Alle vores medarbejdere uddannes til at kunne bære et stort ansvar over for kunden - bl.a.

i forbindelse med synlighed og åben dialog.

Medarbejderne gennemgår den nødvendige grunduddannelse, som modsvarer deres opgaver.

Medarbejderne tilbydes derudover videregående, kompetencegivende uddannelser, som bl.a. omfatter special-rengøring, sikkerhed, brug af værnemidler, arbejdsmiljø og førstehjælp.

Grundighed
Loyalitet
Rentek Slogan