Personale

MEDARBEJDERNE ER VORES VIGTIGSTE RESSOURCE!

 

Vi har et godt arbejdsmiljø i Rentek.

Det er resultatet af en vedholdende indsats, der omfatter gode og velordnede forhold på basis af gældende overenskomster, sikkerhed for uddannelse, en fornuftig arbejdstidsnormering, som muliggør en fagligt forsvarlig løsning af de tildelte opgaver samt en attraktiv velfærdspakke.

 

Vi beskæftiger mere end 60 medarbejdere, som alle tilbydes gode og veldokumenterede vilkår.

Rentek er medlem af DI og følger overenskomsterne mellem SBA og 3F/Serviceforbundet samt mellem DI og HK.

 

Resultatet af den førte politik er, at vores aktuelle sygefravær er mindre end 1%.

Personaleafgangen er mindre end 6% om året - tallene taler for sig selv!

 

Alle medarbejdere gennemgår den nødvendige grunduddannelse, som modsvarer deres opgaver.

Alle medarbejdre tilbydes derudover videregående, kompetencegivende uddannelser, som bl.a. omfatter hospitalshygiejne, rengøringshygiejne, hovedrengøring, sikkerhedsuddannelse, brug af værnemidler, arbejdsmiljø og førstehjælp. Uddannelserne gennemføres både internt og i samarbejde med eksterne partnere, herunder AMU-centrene.

 

Rentek A/S beskæftiger udelukkende eget personale - ikke under-entreprenører.

Grundighed
Loyalitet
Rentek Slogan