Teknisk Erhvervsskole Center

ALT BLIVER SOM AFTALT!

 

"For 25 år siden startede samarbejdet mellem TEC og Rentek A/S.

Da det blev besluttet, at skolens rengøringsopgaver skulle udliciteres, bød Rentek på opgaverne.

Virksomheden løste opgaven rigtig godt, så efterhånden som de øvrige kontrakter blev udbudt i licitation, vandt Rentek opgaverne - på prisen, men også pga. den kendte gode kvalitet.

I 2008 blev alle skolens adresser genudbudt og Rentek vandt den totale opgave på i alt 70.000 m2.

Igennem alle årene har jeg følt mig tryg ved de aftaler, som er blevet indgået med Rentek, så jeg har ikke brugt tid og kræfter på at kigge over skulderen - i tryg forvisning om at alt bliver, som vi har aftalt."

 

Grundighed
Loyalitet
Rentek Slogan